During the winter we provide a cleaning service for the following items:
  Blankets
  Tent bedroom inners
  Tent and mobile home curtains
  Tent and mobile home mattress covers, cushion covers, curtains, ceilings
  Duvets, duvet covers
  Beach Towels

Durant l’hivern oferim un servei de neteja dels següents articles:
 Mantes
 Interiors del dormitori de la tenda de campanya
 Cortines de tenda i mobil home
 Fundes de matalàs de tendes i cases mòbils, fundes de coixí, cortines, sostres
 Edredons, fundes nòrdiques
 Tovalloles de platja

Durante el invierno brindamos un servicio de limpieza de los siguientes artículos:
 Mantas
 Interiores de dormitorio de tienda de campaña
 Cortinas para tiendas de campaña y casas móviles
 Fundas de colchones para tiendas de campaña y casas móviles, fundas de cojines, cortinas, techos
 Edredones, fundas nórdicas
 Toallas de playa